21 Czerwca 2022

Nielegalne środki ochrony roślin. Drukuj

Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku wspólnie z funkcjonariuszami Policji ujawnili ponad 115 kg/l nielegalnych środków ochrony roślin. Środki zostały znalezione w  jednym z gospodarstw rolnych na terenie województwa podlaskiego.

W wyniku podjętych działań zabezpieczono szeroki asortyment środków ochrony roślin niedopuszczonych do obrotu i stosowania na terenie RP. Wśród zakwestionowanych preparatów znajdowały się środki z obcojęzycznymi etykietami, produkty z podrobionymi etykietami w języku polskim oraz substancje w opakowaniach bez załączonej etykiety. Znaczna część substancji czynnych w ujawnionych środkach została już wycofana ze stosowania na terenie Unii Europejskiej. WIORiN w Białymstoku z udziałem Policji prowadzi w sprawie dalsze czynności wyjaśniające.

Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku przestrzega przed zakupem nielegalnych środków ochrony roślin oraz przypomina, że do ochrony upraw mogą być wykorzystywane wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Środki ochrony roślin należy nabywać jedynie w punktach sprzedaży uprawnionych do prowadzenia w nich tego rodzaju regulowanej działalności, będących pod nadzorem Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Preparaty do ochrony roślin znajdujące się w sprzedaży powinny być w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach. Etykieta znajdująca się na opakowaniu środków musi być sporządzona w języku polskim, a jej treść powinna być zgodna ze wzorem zatwierdzonym decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Stosowanie nielegalnych środków ochrony roślin, może powodować wiele problemów związanych z zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi oraz środowiska, takich jak toksyczne pozostałości pestycydów w żywności, narażenia użytkownika podczas stosowania tych środków, zniszczenie upraw lub też niewystarczającą skuteczność produktu prowadzącą do zmniejszenia ilości lub jakości plonu, co w efekcie obniża dochody rolnika. Stosowanie w gospodarstwie podrobionych lub nielegalnych środków ochrony roślin obwarowane jest to licznymi sankcjami od administracyjnych po odpowiedzialność karną z karą pozbawienia wolności włącznie.