Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

stanowiska samodzielne - wiorin rzeszów

 

Małgorzata Siuśta

Starszy specjalista

Samodzielne Stanowisko ds. Kadrowych
i Organizacyjnych

 

 

tel.tel. 17 85 00 377

Paweł Bukała

Główny Specjalista

Samodzielne Stanowisko ds. ochrony p. poż.

i spraw obronnych

tel.17 85 00 378

Krzysztof Cieszyński

Główny Specjalista

Samodzielne Stanowisko ds. Informatyki

tel. 17 85 00 390

Grażyna Ostrzewska

Radca Prawny

tel.17 85 48 262

Jacek Tendera

Starszy Inspektor

Samodzielne Stanowisko ds. BHP

tel. 17 85 48 262

   
Zgłoś błąd