Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

dział nadzoru nasiennego - wiorin rzeszów

E-mail:  dnn-rzeszow@piorin.gov.pl  

Ryszard Wojciechowski
Kierownik Działu Nadzoru Nasiennego

tel. 17 85 00 395

Aurelia Simińska
Główny Specjalista

tel. 17 85 48 260

Tomasz Steliga
Główny Specjalista

tel. 17 85 48 261

Maciej Altman

Starszy Specjalista

tel. 17 85 48 261

 

Zadania realizowane przez dział:

 1. Organizowanie i nadzorowanie oceny polowej plantacji nasiennych i materiału szkółkarskiego.

 2. Organizowanie szkoleń i egzaminów dla:

  1. upoważnionych kwalifikatorów dokonujących oceny polowej oraz cech zewnętrznych materiału siewnego,

  2. upoważnionych próbobiorców materiału siewnego,

  3. akredytowanych kwalifikatorów dokonujących oceny polowej materiału siewnego,

  4. akredytowanych próbobiorców materiału siewnego.

 3. Nadzór i kontrola pracy upoważnionych i akredytowanych kwalifikatorów materiału siewnego oraz upoważnionych i akredytowanych próbobiorców materiału siewnego.

 4. Dokonywanie oceny materiału siewnego i pobieranie prób materiału siewnego do oceny.

 5. Nadzór i kontrola oceny cech zewnętrznych materiału siewnego.

 6. Dokonywanie wpisu do ewidencji przedsiębiorców, dostawców i rolników prowadzących obrót materiałem siewnym.

 7. Kontrola przestrzegania zasad i obowiązujących wymagań w zakresie wytwarzania, oceny, przechowywania i obrotu materiałem siewnym, w tym modyfikowanym genetycznie.

 8. Nadzór i kontrola dostawców materiału szkółkarskiego oraz materiału rozmnożeniowego i nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych w zakresie przestrzegania przepisów z nasiennictwa.

 9. Współpraca ze Stacjami Doświadczalnymi Oceny Odmian oraz COBORU w zakresie oceny tożsamości.

 10. Przygotowywanie materiałów i dokumentów do wydania przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa:

  1. upoważnień dla kwalifikatorów dokonujących oceny materiału siewnego,

  2. upoważnień dla próbobiorców materiału siewnego,

  3. decyzji dla akredytowanych kwalifikatorów dokonujących oceny polowej materiału siewnego,

  4. zakazów wprowadzenia do obrotu i nakazów wyłączenia z obrotu materiału siewnego,

  5. decyzji o opłacie sankcyjnej,

  6. wniosków o ukaranie.

 11. Kontrola materiału siewnego wwożonego z państw trzecich.

 12. Wydawanie decyzji w sprawie upoważnień do wypełniania etykiet urzędowych.

 13. Wydawanie decyzji zezwalających na pobieranie prób za pomocą próbobierza automatycznego.

 14. Dokonywanie obciążeń lub ich kontrola za ocenę polową plantacji nasiennych, materiału szkółkarskiego, ocenę cech zewnętrznych, pobieranie prób z materiału siewnego.

 15. Sporządzanie informacji z obrotu materiałem siewnym i kontrola przedsiębiorców w tym zakresie.

 16. Kontrola wykorzystanych etykiet, paszportów i plomb do materiału siewnego i szkółkarskiego.

 17. Przyjmowanie wniosków i wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących pozwoleń na zastosowanie konwencjonalnego materiału siewnego w rolnictwie ekologicznym.

 18. Kontrola upraw winorośli, z których winogrona przeznaczone są do wyrobu wina gronowego.

 19. Współpraca z komórkami organizacyjnymi inspektoratu oraz nadzór nad oddziałami Wojewódzkiego Inspektoratu w zakresie nasiennictwa.

 20. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wojewódzkiego Inspektora.

Zgłoś błąd