Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Powtórne ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Powtórne ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie.

Oferta.

Wniosek o nieodpłatne przekazanie.

Wniosek o darowiznę.

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie.

Powtórne ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego przeznaczonych do sprzedaży.

Powtórne ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego przeznaczonych do sprzedaży.

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego WIORiN w Rzeszowie

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego WIORiN w Rzeszowie.

 

 

Powtórne ogłoszenie o aukcji na sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego w WIORiN w Rzeszowie

Powtórne ogłoszenie o aukcji na sprzedaż samochodu w WIORiN w Rzeszowie. 

Regulamin 

Protokół zdawczo-odbiorczy.

Umowa sprzedaży.

Oświadczenie.

Klauzula informacyjna.

Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego WIORiN w Rzeszowie

Ogłoszenie o sprzedaży  zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego WIORiN w Rzeszowie

Oferta

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego WIORiN w Rzeszowie

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego WIORiN w Rzeszowie

Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa za rok 2021.

Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa  za rok 2021.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Ogłoszenie o o zbędnych samochodach osobowych przeznaczonych do nieodpłatnego przekazania

Ogłoszenie o o zbędnych samochodach osobowych przeznaczonych do nieodpłatnego przekazania.

Informacja o nieodpłatnym przekazaniu

Informacja o nieodpłatnym przekazaniu

Ogłoszenie o aukcji na sprzedaż samochodu

1. Ogłoszenie o aukcji na sprzedaż samochodu

2. Regulamin aukcji

Powtórne ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego w WIORiN w Rzeszowie

Powtórne ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego w WIORiN w Rzeszowie.

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego WIORiN w Rzeszowie

 

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego WIORiN w Rzeszowie przeznaczonych do sprzedaży.

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego WIORiN w Rzeszowie

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego WIORiN w Rzeszowie.

Wykaz

 

Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa za rok 2020.

Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa  za rok 2020.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Powtórne głoszenie o akcji na sprzedaż składnika rzeczowego majątku ruchomego WIORiN w Rzeszowie

Powtórne głoszenie o akcji na sprzedaż  składnika rzeczowego majątku ruchomego WIORiN w Rzeszowie

Powtórne ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego w WIORiN w Rzeszowie

Powtórne ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego w WIORiN w Rzeszowie.

Wykaz

Informacja o nieodpłatnym przekazaniu.

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego WIORiN w Rzeszowie

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego WIORiN w Rzeszowie

Wykaz

Oferta-wzór

Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa za rok 2019

Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa  za rok 2019.

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego WIORiN w Rzeszowie

Wojewódzki i Inspektorat informuje o posiadaniu zbędnych składników rzeczowych przeznaczonych do nieodpłatnego przekazania lub sprzedaży.

 

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego WIORiN w Rzeszowie

 

Wzór oferty

Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa za rok 2018

Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa za rok 2018.

Sprawozdanie finansowe za rok 2018 WIORiN w Rzeszowie

Na podstawie § 34 ust. 9 Rozporządzenia ministra rozwoju i finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami rzeczypospolitej polskiej z dnia 13 września 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911), Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie przedstawia w załączeniu sprawozdania finansowe za 2018 r tj. bilans jednostki, informację dodatkową rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu.

 

Sprawozdanie finansowe za rok 2018 WIORiN w Rzeszowie

Powtórne ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego

Powtórne ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego

Powtórne ogłoszenie

Wzór oferty

OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego.

Ogłoszenie

Wykaz majątku

Wzór oferty

OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SAMOCHODACH

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych samochodach

Ogłoszenie - samochody

Informacja o dniu wolnym

Zarządzeniem Prezesa  Rady Ministrów z dnia 19.04.2018 r. w sprawie ustalenia dnia 04 maja 2018 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej,

1) 04 maja 2018 r. ustala się dniem wolnym od pracy

2)19 maja 2018 r. wyznacza się dniem pracy

Powtórne Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego WIORiN w Rzeszowie

Powtórne Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego WIORiN w Rzeszowie

 

Powtórne ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego WIORiN w Rzeszowie

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego WIORiN w Rzeszowie

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego WIORiN w Rzeszowie

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego WIORiN w Rzeszowie

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego WIORiN w Rzeszowie

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego WIORiN w Rzeszowie

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego WIORiN w Rzeszowie

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego WIORiN w Rzeszowie

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego WIORiN w Rzeszowie

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego WIORiN w Rzeszowie

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego WIORiN w Rzeszowie

Informacja o dniu wolnym

Zarządzeniem Prezesa  Rady Ministrów z dnia 11.05.2016 r. w sprawie ustalenia dnia 27 maja 2016 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej,

1) 27 maja 2016 r. ustala się dniem wolnym od pracy

2) 4 czerwca 2016 r. wyznacza się dniem pracy

Mistrzostwa Polski Administracji Rządowej w Szachach

Urzędnicy na szachownicy

17 października 2015 r. pracownicy urzędów administracji rządowej staną w szranki rywalizacji sportowej. W siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie rozegrane zostaną Mistrzostwa Polski Administracji Rządowej w Szachach w kategorii szachów szybkich oraz szachów błyskawicznych. Honorowy patronat nad turniejem, organizowanym przez Towarzystwo Edukacyjno-Sportowe „Solvitur Ambulando”, Stowarzyszenie Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz Polski Związek Szachowy, objęła Pani Claudia Torres-Bartyzel - Szef Służby Cywilnej.

Udział w turnieju mogą wziąć pracownicy ministerstw, urzędów centralnych, urzędów wojewódzkich, jednostek podległych lub nadzorowanych przez ministrów oraz pracownicy organów rządowej administracji zespolonej i niezespolonej (maksymalnie 4 osoby z każdej jednostki, decyduje kolejność zgłoszeń). W celu potwierdzenia statusu pracownika urzędu administracji rządowej wszystkich zgłaszających prosimy o używanie tylko służbowego adresu mailowego w czasie procesu rejestracji.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 25 września br. (linki do rejestracji poniżej). Pod poniższymi linkami znajdą Państwo również regulamin turnieju.

 

Link do rejestracji w kategorii szachy szybkie:

http://www.chessarbiter.com/turnieje/2015/ti_4383/

 

Link do rejestracji w kategorii szachy błyskawiczne:

http://www.chessarbiter.com/turnieje/2015/ti_4386/

 

Koleżanki i Kolegów z szybkim refleksem (to szachy szybkie i błyskawiczne!) serdecznie zapraszamy.

 

Stosowanie wybranych środków poprawy efektywności energetycznej – realizacja art. 10 ustawy o efektywności energetycznej.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 jednostka sektora publicznego realizując swoje zadania stosuje następujące środki poprawy efektywności energetycznej, tj.:

  1. umowy której przedmiotem  jest  realizacja  i  finansowanie  przedsięwzięcia  służącego poprawie efektywności energetycznej;
  2. nabywanie nowych urządzeń, instalacji lub pojazdów, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;
  3. wymiana eksploatowanych  urządzeń,  instalacji  lub  pojazdów  na  urządzenia,  instalacje  lub  pojazdy, o których mowa w pkt. 2, albo ich modernizacja.

 

Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Agnieszka Lira-Pochwat
Data publikacji informacji: 12.09.2014 08:10
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd