12 Stycznia 2023

Kontrole eksportu przesyłek owoców i warzyw pochodzenia krajowego i unijnego wysyłanych na Ukrainę Drukuj

 

                Początek każdego roku w WIORIN (PIORIN) to okres sprawozdań z działań wykonanych w roku poprzednim jak i okres planowania działań na rozpoczynający się nowy rok. Pracownicy PIORiN Oddziałów przygranicznych realizują w tym okresie kontrole eksportu przesyłek owoców i warzyw pochodzenia krajowego i unijnego wysyłanych na Ukrainę. Inspektorzy poddają lustracji towary będące przedmiotem eksportu, bazując na przepisach fitosanitarnych Ukrainy, które określają wymogi i obowiązki, których spełnienie warunkuje otrzymanie świadectwa fitosanitarnego. Inspekcji podlegają także opakowania drewniane, palety jak i drewno sztauerskie towarzyszące przesyłce używane w handlu międzynarodowym, niosące za sobą ryzyko zawleczenia agrofagów kwarantannowych i regulowanych. Województwo Podkarpackie jest tym rejonem Polski, z którego na towary pochodzenia roślinnego przeznaczone na Ukrainę, jest wydawanych najwięcej świadectw fitosanitarnych.


lista aktualności