Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

Schemat i regulamin organizacyjny - wiorin opole

Regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu
został ustalony Zarządzeniem nr 7/2012 z dnia 5 kwietnia 2012 r. Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu.

Statut WIORiN w Opolu został nadany Zarządzeniem  nr 116/10  z dnia 21 czerwca 2010 r Wojewody Opolskiego.

 

Pobierz   

  

Regulamin organizacyjny

Pobierz   

  

Schemat organizacyjny

Pobierz

  

Statut

 

 

organy inspekcji

Zadania Inspekcji wykonują następujące organy:

  1. Główny Inspektor, który jest centralnym organem administracji rządowej podległym ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa.
  2. Wojewoda, przy pomocy wojewódzkiego inspektora, jako kierownika wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, wchodzącej w skład zespolonej administracji wojewódzkiej.

 

Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Krystyna Krawczyk
Data publikacji informacji: 04.08.2014 14:24
Data aktualizacji informacji: 08.10.2014 12:31
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd