26 Lipca 2022

Paszport roślin dla polskich ziemniaków konsumpcyjnych przemieszczanych do krajów Unii Europejskiej Drukuj

W dniu 12 lipca 2022 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowane zostało Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2022/1194  z dnia 11 lipca 2022 r. ustanawiające środki w  celu zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się Clavibacter sepedonicus. Rozporządzenie weszło w życie 15 lipca br.

Na podstawie art. 8 wyżej wymienionego rozporządzenia wprowadzona została zmiana dotycząca dokumentu jaki musi towarzyszyć bulwom ziemniaków innych niż sadzeniaki wyprodukowanym w  Polsce a przemieszczanym do innych państw członkowskich UE.

Dokumentem potwierdzającym, że przemieszczane bulwy ziemniaka, pochodzące z obszarów o  wysokim stopniu zakażenia bakterią Clavibacter sepedonicus, są wolne od bakterii Clavibacter sepedonicus jest paszport roślin (który zastępuje dotychczas obowiązujące zaświadczenie). Obszary o wysokim stopniu zakażenia zostały wskazane w załączniku nr IV do rozporządzenia, są to terytoria Polski i Rumunii.


Wymagania odnośnie formatów paszportów roślin zostały określone w art. 83 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 oraz w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2017/2313, gdzie zostały dokładnie określone wzory paszportów. Paszport roślin musi być dołączony do każdej jednostki handlowej (np. worek, worek typu big-bag, itp.).

 

Paszporty roślin dla ziemniaków innych niż sadzeniaki, w celu ich przemieszczenia do innego państwa członkowskiego Unii, są wydawane przez właściwego miejscowo Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa (WIORiN), na podstawie wyników badań potwierdzających, że ziemniaki są wolne od bakterii Clavibacter sepedonicus lub potwierdzeniu, że pochodzą z miejsca produkcji zarejestrowanego i nadzorowanego oraz oficjalnie uznanego przez WIORiN za wolne od bakterii Clavibacter sepedonicus.

Dodatkowo bulwy ziemniaków innych niż sadzeniaki powinny być także oznakowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobów oznakowania bulw ziemniaków innych niż sadzeniaki z dnia 25 kwietnia 2016 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1579).

Sadzeniaki ziemniaka przemieszczane między państwami członkowskimi Unii Europejskiej jak dotychczas będą  musiały być zaopatrzone w paszport roślin połączony z etykietą kwalifikacji.

 


lista aktualności