07 Września 2022

KOMUNIKAT Drukuj

Kluczowym elementem warunkującym prawidłowość wykonania zabiegu chemicznej ochrony roślin oraz bezpieczeństwa takiego zabiegu jest stan techniczny sprzętu do stosowania środków ochrony roślin. Nierównomierna dystrybucja pestycydów na opryskiwanej powierzchni niesie ze sobą ryzyko ograniczenia efektywności zabiegu, powodując
w konsekwencji konieczność wykonania większej liczby oprysków. Jednocześnie w miejscach, w których ilość zastosowanego środka ochrony roślin jest nadmierna, powstaje zagrożenie nagromadzenia się jego pozostałości w środowisku naturalnym oraz w płodach rolnych.

Stosowanie środków ochrony roślin przy wykorzystaniu sprzętu niesprawnego może stwarzać ryzyko powstania skażeń punktowych
i utratę zdrowia przez operatora i konsumenta. 

Obowiązkowym badaniom technicznym poddaje się sprzęt:

 • opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne polowe;
 • opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne sadownicze;
 • opryskiwacze wyposażone w belkę opryskową montowane na pojazdach kolejowych;
 • sprzęt przeznaczony do stosowania środków ochrony roślin montowany na pojazdach kolejowych;

Obowiązkowe badania wykonuje się co 3 lata;

 • urządzenia przeznaczone do zaprawiania nasion, inne niż przemysłowe; 
 • instalacje przeznaczone do stosowania środków ochrony roślin
  w formie oprysku lub zamgławiania w szklarniach lub tunelach foliowych; 
 • sprzęt samobieżny lub ciągnikowy przeznaczony do stosowania środków ochrony roślin  w formie granulatu;
 • sprzęt agrolotniczy;
 • sprzęt przeznaczony do stosowania środków ochrony roślin w formie oprysku, inny niż wymieniony nie będący opryskiwaczem ręcznym lub plecakowym, którego pojemność zbiornika przekracza 30 l;

Obowiązkowe badania wykonuje się co 5 lat.

 

Obowiązkowe badania sprzętu do stosowania środków ochrony roślin wykonuje się na podstawie
§ 4 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin (Dz. U. z 2016 roku, poz. 760).

 

Sprawny sprzęt do stosowania środków ochrony roślin to bezpieczeństwo operatora, ochrona konsumenta i dbałość o środowisko!

IZABELA KIK

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

OCHRONY ROŚLIN  I NASIENNICTWA

W OPOLU

 


lista aktualności