04 Października 2022

DriftRadar Drukuj

W dniu 22 września 2022 roku w Skierniewicach pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu uczestniczyli w seminarium i polowym pokazie pracy innowacyjnego systemu DriftRadar, który steruje pracą opryskiwacza polowego, zapewniając automatyczne i precyzyjne zachowanie stref buforowych (ochronnych) w stosunku do obiektów wrażliwych (wody powierzchniowe, pasieki, drogi publiczne, tereny nieużytkowane rolniczo) zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i właściwymi zapisami na etykietach środków oraz odpowiednio do stosowanej techniki ograniczającej znoszenie. Organizatorem seminarium oraz pokazu polowego był zespół Zakładu Agroinżynierii, Instytutu Ogrodnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Skierniewicach.