SYSTEMY NASIENNE OECD

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organisation for Economic Co-operation and Development) jest międzynarodową organizacją gospodarczą, skupiającą państwa wysoko rozwinięte. Organizacja została powołana do życia 14 grudnia 1960 r., a rozpoczęła działalność 30 września 1961 r.

Rzeczpospolita Polska jest pełnoprawnym członkiem OECD od 22 listopada 1996 r.

W obrębie tej Organizacji „działają” tzw. Systemy Nasienne OECD, które ujednolicają zasady wytwarzania i jakości materiału siewnego w obrocie międzynarodowym (państwa trzecie). Polska już wcześniej przystąpiła to Systemów Nasiennych OECD:

  • dla traw i roślin motylkowatych oraz roślin krzyżowych, innych gatunków roślin oleistych
    i włóknistych – 28.07.1964 r.;

  • dla buraka cukrowego i pastewnego – 17.12.1970 r.;

  • dla roślin zbożowych – 13.02.1980 r.;

  • dla kukurydzy i sorga – 28.05.1997 r.

 

OECD Seed Schemes 2013: http://www.oecd.org/tad/code/oecdseedschemesrulesandregulations.htm 

 

 

 

 

Pliki do pobrania

Systemy Nasienne OECD dla kwalifikacji odmianowej materiału
Wytyczne do prowadzenia oceny tożsamości i czystości odmianowej oraz oceny polowej roślin rolniczych