Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

EKG/ONZ Ziemniak

Europejska Komisja Gospodarcza (ang. United Nations Economic Commission for Europe – UNECE) jest jedną z komisji regionalnych Organizacji Narodów Zjednoczonych, która została powołana do życia w 1947 roku. Rzeczpospolita Polska jest członkiem EKG od założenia. Siedzibą UNECE jest Genewa. W ramach EKG działa Zespół Roboczy ds. Standardów Jakości w Rolnictwie, który m.in. opracowuje i aktualizuje standardy jakości dla sadzeniaków ziemniaka Standard S-1 umożliwiający obrót sadzeniakami ziemniaka z państwami trzecimi.
http://www.unece.org/trade/agr/standard/potatoes/pot_e.html

 

Poniżej, do pobrania przetłumaczony na język polski aktualny (edycja 2013) Standard S-1.

(edycja 2016) Standard S-1

Pliki do pobrania

Standard S-1 (edycja 2013)
Standard S-1 edycja 2016
Zgłoś błąd