Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

dział nadzoru nasiennego

Zgłoszenie prowadzenia działalności do ewidencji przedsiębiorców
Procedura wpisu do Ewidencji przedsiębiorców prowadzących obrót materiałem siewnym
 
Zgłoszenie prowadzenia działalności do ewidencji rolników
Procedura wpisu do Ewidencji rolników prowadzących obrót materiałem siewnym
 
Zgłoszenie prowadzenia działalności do ewidencji dostawców
Procedura wpisu do Ewidencji dostawców prowadzących obrót materiałem siewnym
 
Ocena polowa plantacji nasiennych
Zgłaszanie wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego
 
Ocena polowa materiału szkółkarskiego
Zgłaszanie wniosków materiału szkółkarskiego o dokonanie oceny polowej

dział ochrony roślin i nawozów

Obrót środkami ochrony roślin
Procedura wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków
 
Technika wykonywania zabiegów środkami ochrony roślin
Procedura wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin
Procedura wpisu do rejestru podmiotów niebędących przedsiębiorcami prowadzących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin
 
Szkolenie w zakresie środków ochrony roślin
Procedura wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin
Procedura wpisu do rejestru podmiotów niebędących przedsiębiorcami, prowadzących działalność w zakresie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin
 
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Herbert Małecki
Data publikacji informacji: 10.09.2014 13:23
Data aktualizacji informacji: 13.07.2020 09:00
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd