Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Dział Nadzoru Fitosanitarnego - WIORiN Warszawa

e-mail :
fax: 22 773-59-09

 

Teresa Krasuska
Kierownik Działu Nadzoru Fitosanitarnego

tel. 22 773-59-08 wew. 105

tel. 22 773-91-68

Amelia Frydlewicz
Inspektor

tel. 22 773-59-08 wew. 106

Julia Wikalińska
Główny Specjalista

tel. 22 773-59-08 wew. 107

Agnieszka Świetlicka
Specjalista

tel. 22 773-59-08 wew. 112

Tomasz Dziugieł

Specjalista

tel. 22 773-59-08 wew. 108

 

Zadania realizowane przez dział:

 1. Obsługa fitosanitarna eksportu
  1. kontrola roślin, produktów roślinnych, przedmiotów oraz środków transportu
  2. pobieranie prób do badań
  3. wystawianie świadectw fitosanitarnych
 2. Rejestracja producentów, importerów i dystrybutorów
  1. kontrola zarejestrowanych przedsiębiorców
  2. wydawanie paszportów roślin
 3. Nadzór nad organizmami szkodliwymi podlegającymi obowiązkowi zwalczania
  1. kontrola roślin lub powierzchni pod ich uprawą oraz miejsc składowanie roślin i produktów roślinnych
  2. pobieranie prób do badań laboratoryjnych
  3. rejestracja ognisk
  4. wydawanie decyzji administracyjnych
 4. Nadzór nad pozostałymi organizmami szkodliwymi
  1. sygnalizowanie terminów pojawu organizmów szkodliwych
  2. wyznaczanie optymalnych terminów zwalczania
  3. wydawanie komunikatów o zwalczaniu organizmów szkodliwych
Zgłoś błąd