Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

majątek - WIORIN WARSZAWA

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie posiada majątek o łącznej wartości
13 903 965,80 PLN (stan na dzień 31.12.2013 r) w tym :

  • środki trwałe w wysokości 11 819 998,40 PLN
  • pozostałe środki trwałe w użytkowaniu 2 083 967,40 PLN

Charakterystyka środków trwałych :

  • Grupa 01 - Budynki i budowle o wartości 5 518 041,01 PLN
  • Grupa 02 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości 251 244,99 PLN
  • Grupa 03-06 - Maszyny i urządzenia techniczne o wartości  1 235 920,17 PLN
  • Grupa 07 - Środki transportu o wartości 1 425 092,59 PLN
  • Grupa 08 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia o wartości 3 389 699,64 PL

 

Przetarg pisemny na sprzedaż samochodu Fiat Seicento WP 58213 - III postępowanie

Ogłoszenie o przetargu

Istotne postanowienia umowy

Formularz ofertowy

Zdjęcia pojazdu

Opis stanu technicznego


 

Przetarg pisemny na sprzedaż samochodu Fiat Seicento WP 58213 - II postępowanie

Ogłoszenie o przetargu

Istotne postanowienia umowy

Formularz ofertowy

Zdjęcia pojazdu

Opis stanu technicznego


 

Przetarg pisemny na sprzedaż samochodu Fiat Seicento WP 58213

Ogłoszenie o przetargu

Istotne postanowienia umowy

Formularz ofertowy

Zdjęcia pojazdu

Opis stanu technicznego


 

Drugi przetarg pisemny na sprzedaż samochodów używanych przez WIORiN w Warszawie

Ogłoszenie o przetargu

Istotne postanowienia umowy

Formularz ofertowy


 

Przetarg pisemny na sprzedaż samochodów używanych przez WIORiN w Warszawie

Ogłoszenie o przetargu

Istotne postanowienia umowy

Formularz ofertowy


 

Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Michał Jakubowski
Data publikacji informacji: 10.09.2014 11:53
Data aktualizacji informacji: 12.07.2023 14:34
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd