22 Listopada 2023

Kolejne wykorzystanie BSP w lustracjach Drukuj

Członkowie „brygady lotnej” WIORiN w Warszawie oraz Inspektorzy Oddziału w Wyszkowie w trakcje sezonu wegetacyjnego, przeprowadzili przy użyciu BSP obserwacje roślin żywicielskich dla bakterii Erwinia amylovora na terenie powiatu wyszkowskiego. Erwinia amylovora jest czynnikiem sprawczym zarazy ogniowej dla wielu gatunków z rodziny różowatych (Rosaceae). Najważniejszymi z punktu widzenia ekonomicznego roślinami żywicielskimi są: grusza (Pyrus), jabłoń (Malus), pigwa (Cydonia), irga (Cotoneaster), pigwowiec (Chaenomeles), głóg (Crataegus), ognik (Pyracantha) i jarzębina (Sorbus). Zgodnie z obowiązującymi przepisami, bakteria Erwinia amylovora jest agrofagiem kwarantannowym tylko dla specjalnie wydzielonych w Unii Europejskiej obszarów - tzw. stref chronionych. W związku z tym, przemieszczanie roślin przeznaczonych do sadzenia, które są żywicielami ww. bakterii do stref chronionych, z terytoriów nie będących taką strefą (m.in. Polski) jest dopuszczone tylko z tzw. stref buforowych.

 

Natomiast 7 listopada członkowie „brygady lotnej” WIORiN w Warszawie wspólnie
z Inspektorami Oddziału w Garwolinie przeprowadzili ocenę stanu wegetacji roślin podczas pobierania prób rzepaku na obecność modyfikacji genetycznych. Dzięki przeprowadzonemu oblotowi można było w łatwy sposób określić stan roślin na całej plantacji. Dodatkowym atutem korzystania z BSP podczas pobierania prób materiału roślinnego jest analiza zagrożenia jakie może stwarzać dla Inspektorów dzika zwierzyna. Takie zagrożenie wzrasta szczególnie podczas kontroli upraw znajdujących się w bliskim sąsiedztwie lasów. Podczas oblotu BSP można również stworzyć ortofotomapę kontrolowanego pola aby sprawdzić prawidłowość podawanych przez kontrolowanego danych dotyczących położenia, powierzchni pola, etc. Dzięki wykorzystaniu kamery multispektralnej Inspektorzy są w stanie łatwo wychwycić fragmenty uprawy, które są w słabszej kondycji i wymagają szczegółowej obserwacji.

 

 

 

 

 


lista aktualności