Zapytanie ofertowe o przedstawienie ceny na zakup/dostawę 3 samochodów osobowych.

Zapytanie ofertowe o przedstawienie ceny na zakup/dostawę 3 samochodów osobowych – na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie.

Zapytanie ofertowe o przedstawienie ceny na zakup/dostawę 3 samochodów osobowych

– na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie.

Rodzaj dokumentu: SIWZ

Data:
opublikował:
2015-03-17
Agnieszka Winiarska 

Rodzaj dokumentu: Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Data:
opublikował:
2015-03-17
Agnieszka Winiarska 
Data:
opublikował:
2015-03-25
Agnieszka Winiarska 

Powrót
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: WIORIN
Osoba publikująca informację: Agnieszka Winiarska
Data wytworzenia ostatnio dodanej informacji: 09.03.2015 00:00
Data publikacji ostatnio dodanej informacji: 09.03.2015 18:36
Data ostatniej aktualizacji informacji: 25.03.2015 22:07
Sprawdź historię zmian