Ogłoszenie na sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego o wartości jednostkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 300 euro o ich zbyciu/ sprzedaży


Powrót
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Agnieszka Winiarska
Data publikacji ostatnio dodanej informacji: 14.07.2015 09:32
Sprawdź historię zmian