Nr Dokumenty Data zamieszczenia
WAD.2600.27.2017

Zapytanie ofertowe na dostawę tonerów, tuszy i taśm do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie 2017

29.11.2017
WAD.2600.26.2017

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów i artykułów biurowych do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie 2017

29.11.2017
WAD.2600.25.2017

Zapytanie ofertowe na dostawę środków czystości do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie 2017

29.11.2017
WAD.272.4.2017

POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na dostawę dwóch samochodów osobowych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie w 2017

17.11.2017
WAD.253.25.2017

Zapytanie ofertowe na ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów należących do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie

16.11.2017
WAD.272.3.2017

POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZAKUP PALIWA NA STACJACH PALIW W KRAJU DLA POJAZDÓW EKSPLOATOWANYCH PRZEZ WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W KRAKOWIE ORAZ JEGO KOMÓRKI ORGANIZACYJNE.

23.10.2017
WAD.253.21.2017

Zapytanie ofertowe na ubezpieczenie mienia Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie.

10.08.2017
WAD 2613.1.2.2017

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego o wartości jednostkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 300 euro o ich zbyciu/sprzedaży oraz wykaz zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie.

23.03.2017
WAD 2613.1.1.2017

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego o wartości jednostkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 300 euro o ich zbyciu/sprzedaży oraz wykaz zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie.

23.01.2017
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Agnieszka Kapałka
Data publikacji ostatnio dodanej informacji: 06.11.2014 12:09
Data ostatniej aktualizacji informacji: 24.11.2014 13:01
Sprawdź historię zmian