Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Skargi i wnioski

Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach od 14.30-16.30.

 

Skargi i wnioski wpływające do Wojewódzkiego Inspektoratu przyjmuje i rejestruje sekretariat oraz oddziały Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie w godzinach pracy urzędu: od 7.30 do 15.30.

Korespondencję elektroniczną można przesłać  na adres e-mail:

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia
się bez rozpoznania.

PODSTAWA PRAWNA:
1.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.)
2.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).

 

 

Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Magdalena Makowska
Data publikacji informacji: 08.09.2014 11:40
Data aktualizacji informacji: 10.09.2014 11:39
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd