Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Udostępnianie informacji publicznej

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie udostępnia informacje na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1429). Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych (art. 5 ust. 1 ustawy).

Udostępnianie informacji następuje w drodze ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych na stronie urzędu, która jest zarazem stroną podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium, jest udostępniana na wniosek. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku (art. 10 ustawy).

Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Magdalena Makowska
Data publikacji informacji: 08.09.2014 12:21
Data aktualizacji informacji: 19.11.2019 12:25
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd