Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

dział nadzoru nasiennego - wiorin kraków

e-mail :

 

 

Mirosław Tokarz
Kierownik Działu Nadzoru Nasiennego

tel. 12 623-28-29

Jan Bigda
inspektor

tel. 12 623-28-29

Irena Jasiak
specjalista

tel. 14 621-67-62

Krystyna Misiak
starszy specjalista

tel. 12 623-28-45

Iwona Zamroźniak-Ryś
starszy specjalista

tel. 12 623-28-44

 
 

 

Zadania realizowane przez dział:

 1. Organizowanie i nadzorowanie oceny polowej plantacji nasiennych i materiału szkółkarskiego

 2. Organizowanie szkoleń i egzaminów dla:

  1. upoważnionych kwalifikatorów dokonujących oceny polowej oraz cech zewnętrznych materiału siewnego

  2. akredytowanych kwalifikatorów dokonujących oceny polowej materiału siewnego

 3. Nadzór i kontrola pracy upoważnionych i akredytowanych kwalifikatorów materiału siewnego

 4. Dokonywanie oceny materiału siewnego i pobieranie prób materiału siewnego do oceny

 5. Nadzór i kontrola oceny cech zewnętrznych materiału siewnego

 6. Dokonywanie wpisu do ewidencji przedsiębiorców, dostawców i rolników prowadzących obrót materiałem siewnym

 7. Kontrola przestrzegania zasad i obowiązujących wymagań w zakresie wytwarzania, oceny, przechowywania i obrotu materiałem siewnym, w tym modyfikowanym genetycznie.

 8. Nadzór i kontrola dostawców materiału szkółkarskiego oraz materiału rozmnożeniowego i nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych w zakresie przestrzegania przepisów z nasiennictwa

 9. Współpraca ze Stacjami Doświadczalnymi Oceny Odmian oraz COBORU w zakresie oceny tożsamości

 10. Przygotowywanie materiałów i dokumentów do wydania przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa:

  1. upoważnień dla kwalifikatorów dokonujących oceny materiału siewnego,

  2. decyzji dla akredytowanych kwalifikatorów dokonujących oceny polowej materiału siewnego,

  3. zakazów prowadzenia obrotu materiałem siewnym,

  4. decyzji o opłacie sankcyjnej, wniosków o ukaranie.

 11. Kontrola materiału siewnego wwożonego z państw trzecich

 12. Wydawanie decyzji zezwalających na pobieranie prób za pomocą próbobierza automatycznego

 13. Dokonywanie obciążeń lub ich kontrola za ocenę polową plantacji nasiennych, materiału szkółkarskiego, ocenę cech zewnętrznych, pobieranie prób materiału siewnego.

 14. Sporządzanie informacji o obrocie materiału siewnego i kontrola przedsiębiorców w tym zakresie. Kontrola wykorzystanych etykiet, paszportów i plomb do materiału siewnego i szkółkarskiego.

 15. Przyjmowanie wniosków i wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących pozwoleń na zastosowanie konwencjonalnego materiału siewnego w rolnictwie ekologicznym

 16. Współpraca z komórkami organizacyjnymi inspektoratu oraz nadzór nad oddziałami Wojewódzkiego Inspektoratu w zakresie nasiennictwa.

 17. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wojewódzkiego Inspektora

Zgłoś błąd