Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

dział nadzoru fitosanitarnego - wiorin kraków

e-mail:

 

 

Agnieszka Rogowiec
Kierownik Działu Nadzoru Fitosanitarnego

tel. 12 623-28-33

Anna Zątek
st. specjalista

Anna Raś - Dąbrowska

st. specjalista

Monika Sadowska

st. specjalista

tel. 12 623-28-36

 

tel. 12 623-28-32

 

tel. 12 623-28-32

Agnieszka Sumara
st. specjalista

tel. 14 696-33-46

 

 

Zadania realizowane przez dział:

 1. Nadzór nad kontrolami roślin, produktów roślinnych i przedmiotów pod kątem agrofagów kwarantannowych i regulowanych agrofagów niekwarantannowych (RAN).
 2. Nadzór nad pobieraniem prób roślin, produktów roślinnych i przedmiotów do badań laboratoryjnych.
 3. Wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących postępowań w przypadku wykrycia agrofagów kwarantannowych i RAN.
 4. Nadzór  nad obsługą fitosanitarną eksportu, w tym nad wydawaniem świadectw fitosanitarnych.
 5. Wydawanie zaświadczeń potwierdzających posiadanie wiedzy dotyczącej wykonywania ocen do celów wydawania paszportów roślin.
 6. Prowadzenie Urzędowego Rejestru Podmiotów Profesjonalnych.
 7. Upoważnianie podmiotów do wydawania paszportów roślin.
 8. Nadzór nad wydawaniem paszportów roślin i zaświadczeń fitosanitarnych.
 9. Nadzór nad kontrolami roślin, produktów roślinnych w obrocie w zakresie zaopatrzenia roślin w paszporty.
 10. Nadzór nad przemieszczaniem bulw ziemniaka w obrocie krajowym i do innych państw członkowskich Unii Europejskiej.
 11. Zatwierdzanie wpisów podmiotów w systemie TRACES-NT.
 12. Nadzór nad prowadzeniem prac naukowo - badawczych.
Zgłoś błąd