Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

dział administracyjny - wiorin kraków

e-mail :
fax: 12 430-49-64

 

Agnieszka Winiarska
Kierownik Działu Administracyjnego

tel. 12 623-28-23

tel. kom. 660440824

Ewelina Kubik
Starszy Specjalista

tel. 12 623-28-15

Agnieszka Kapałka
Starszy Specjalista

tel. 12 623-28-15 

Anna Ostachowska-Marchewczyk
Sekretarka

tel. 12 623-28-25

Robert Żurek

Archiwista

 

 

 

 

 Zadania realizowane przez dział:

 • administrowanie mieniem stałym i ruchomym Wojewódzkiego Inspektoratu, w tym jego oddziałów,

 • prawidłowe zabezpieczenie obiektów i majątku Wojewódzkiego Inspektoratu przed kradzieżą, pożarem i innymi klęskami oraz zapewnienie właściwej eksploatacji maszyn, urządzeń i środków transportu,

 • zapewnienie porządku i czystości na terenie siedzib Wojewódzkiego Inspektoratu i Oddziałów,

 • prowadzenie spraw Wojewódzkiego Inspektoratu w zakresie:

 • prawnych tytułów własności,

 • zamówień publicznych,

 • zamówień pieczęci urzędowych, druków podlegających ścisłemu zarachowaniu i innych druków,

 • zaopatrywania Wojewódzkiego Inspektoratu w niezbędne środki do działalności i ich rozdział pomiędzy komórki organizacyjne,

 • opracowywanie projektów umów z wykonawcami i dostawcami,

 • opracowywanie projektów umów kapitalnych remontów, zabezpieczenie ich realizacji i nadzór nad tymi zadaniami,

 • prowadzenie książki kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu,

 • przesyłanie i ewidencjonowanie korespondencji i przesyłek,

 • prowadzenie ewidencji zarządzeń Wojewódzkiego Inspektora,

 • prowadzenie spraw związanych z połączeniami telefonicznymi oraz ich rozliczeniami,

 • wykonywanie zadań z zakresu informacji publicznej,

 • prowadzenie spraw kancelaryjnych i archiwum zakładowego,

 • prowadzenie ewidencji delegacji służbowych pracowników w zakresie ustalonym z działem kadr,

 • zapewnienie sprawnej i bezpiecznej obsługi w zakresie transportu samochodowego oraz nadzór i kontrola stosowania instrukcji gospodarki samochodowej,

 • obsługa sekretariatu Wojewódzkiego Inspektoratu

 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Wojewódzkiego Inspektora

Zgłoś błąd