Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Status prawny

1. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie jest jednostką budżetową Skarbu Państwa, wchodzącą w skład zespolonej administracji rządowej w województwie.

2. Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa realizuje ustawowe zadania w imieniu Wojewody Małopolskiego i jest dysponentem III stopnia środków budżetowych.

 

Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Magdalena Makowska
Data publikacji informacji: 05.09.2014 11:42
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd