Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Stanowienie aktów prawnych

Sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych przez Wojewódzkiego Inspektora wynikają z ustawy
o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa z dnia 13 lutego 2020 r. ( Poz. 425 ) oraz
z Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie.

Decyzje administracyjne przygotowywane są zgodnie z procedurą określoną w kodeksie postępowania administracyjnego.

Wewnętrzne akty publicznoprawne stanowione przez Wojewódzkiego Inspektora przyjmują postać zarządzeń, regulaminów i instrukcji.

Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Magdalena Makowska
Data publikacji informacji: 08.09.2014 14:09
Data aktualizacji informacji: 04.06.2020 13:51
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd