Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Stanowienie aktów prawnych

Sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych przez Wojewódzkiego Inspektora wynikają z Ustawy
o ochronie roślin z dnia 18 grudnia 2003 r. ( tekst jednolity Dz. u. z 2014 r. poz. 621 ze zm.) oraz
z Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie.

Decyzje administracyjne przygotowywane są zgodnie z procedurą określoną w kodeksie postępowania administracyjnego.

Wewnętrzne akty publicznoprawne stanowione przez Wojewódzkiego Inspektora przyjmują postać zarządzeń, regulaminów i instrukcji.

Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Magdalena Makowska
Data publikacji informacji: 08.09.2014 14:09
Data aktualizacji informacji: 10.09.2014 11:50
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd