10 Listopada 2023

Promujemy zdrowie... Drukuj

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia zaprosiła przedstawicieli Inspekcji na spotkanie - wykład poświęcone pracy PIORiN. Motywem przewodnim zajęć przeprowadzonych przez przedstawicieli Działów: Nadzoru Fitosanitarnego i Nadzoru Nasiennego były zagrożenia, którym w swojej codziennej pracy zapobiegają inspektorzy WIORiN. Poruszane tematy związane z kontrolami fitosanitarnymi, ekologią i organizmami modyfikowanymi genetycznie wzbudziły zainteresowanie słuchaczy, którzy aktywnie uczestniczyli w kilkugodzinnych zajęciach. Prelegenci przedstawili zagrożenia zdrowia roślin wywołane przez agrofagi szkodliwe roślin na uprawy rolnicze, lasy i inne zasoby naturalne, a przez to na bezpieczeństwo żywności i środowisko. Omówiono gwałtowny wzrost zagrożenia agrofagami szkodliwymi poprzez przemieszczanie ich z roślinami, produktami roślinnymi i innymi przedmiotami na nowe terytoria poprzez import i eksport towarów. Podkreślono znaczenie zdrowia roślin w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego, ochrony środowiska i bioróżnorodności. Spore zainteresowanie wzbudził wykład na temat rolnictwa ekologicznego i procedur stosowanych podczas udzielania zgód na użycie nieekologicznego materiału siewnego. Zawsze aktualny temat dotyczący organizmów modyfikowanych genetycznie, nadzoru nad uwalnianiem ich do środowiska oraz wykonywanych przez Inspekcję kontroli upraw zainteresował słuchaczy, którzy zadając dodatkowe pytania chcieli bliżej poznać potencjalne niebezpieczeństwa towarzyszące uprawom GMO.

Organizatorom spotkania, w szczególności Pani prof. Magdalenie Jaworskiej, składamy podziękowania za zaproszenie i umożliwienie wymiany poglądów na interesujące młodzież tematy.


lista aktualności