Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Dział Nadzoru Nasiennego

Pliki do pobrania

Procedura ubiegania się o wpis do ewidencji przedsiębiorców zajmujących się obrotem materiałem siewnym
Procedura ubiegania się o wpis do ewidencji rolników zajmujących się obrotem materiałem siewnym
Procedura ubiegania się o wpis do ewidencji dostawców zajmujących się obrotem materiałem siewnym

Dział Ochrony Roślin i Techniki

Pliki do pobrania

Udzielenie upoważnienia do prowadzenia działalności w zakresie certyfikacji integrowanej produkcji roślin.
Wpis do rejestru podmiotów niebędących przedsiębiorcami, prowadzących szkolenia w zakresie środków ochrony roślin.
Wpis do rejestru podmiotów niebędących przedsiębiorcami, prowadzących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin.
Wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin.
Wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin.
Wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków.

Opłaty Skarbowe

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2020 r. , poz. 1546 ).

Rodzaj czynności urzędowej:

Dział Nadzoru Fitosanitarnego

Pliki do pobrania

Wniosek o wydanie świadectwa fitosanitarnego dla eksportu/reeksportu
Wydanie zaświadczenia o stanie fitosanitarnym roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów - 17zł;
Wydanie zaświadczenia potwierdzającego, że w partii bulw ziemniaków nie stwierdzono występowania CLAVIBACTER SEPEDONICUS - zwolnione z opłaty
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: WIORiN Gorzów Wlkp.
Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Aurelia Husiatyńska-Bojba, Leszek Mazurkiewicz, Witold Mysiuga
Osoba publikująca informację: Jacek Gudacz
Data wytworzenia informacji: 29.08.2014 14:00
Data publikacji informacji: 29.08.2014 14:14
Data aktualizacji informacji: 01.09.2014 09:27
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd