Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Dział Administracyjny - WIORiN Gorzów Wielkopolski

 

e-mail :
fax: 95 723-90-08

 

Małgorzata Kuś

Kierownik działu

 

Katarzyna Zieleń

Sekretarka

 

Przemysław Drzymała

Starszy Informatyk

tel. 95 723-90-08 wew. 20

 

 

tel. 95 723-90-08

 

 

tel. 95 723-90-08 wew. 25

 

Leszek Rosolski
Konserwator

tel. 95 723-90-08 wew. 15

 

1. Zadania realizowane przez dział Administracyjny:

 1. Administrowanie mieniem stałym i ruchomym Wojewódzkiego Inspektoratu.
 2. Prawidłowe zabezpieczenie obiektów i majątku Inspektoratu przed kradzieżą, pożarem i innymi klęskami żywiołowymi.
 3. Nadzór nad prawidłową eksploatacją maszyn i urządzeń, środków transportu.
 4. Prowadzenie rejestru wniosków i skarg oraz książki kontroli.
 5. Prowadzenie rejestru zarządzeń Wojewódzkiego Inspektora.
 6. Przyjmowanie, przesyłanie i ewidencjonowanie przesyłek i korespondencji, w tym dokumentów elektronicznych.
 7. Prowadzenie ewidencji delegacji służbowych pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu.
 8. Zapewnienie prawidłowego obiektu dokumentów.
 9. Prowadzenie spraw kancelaryjnych i archiwum zakładowego.
 10. Prowadzenie spraw Wojewódzkiego Inspektoratu w odniesieniu do:
  1. zamówień publicznych
  2. tytułów własności
  3. pieczęci urzędowych
  4. druków podlegających ścisłemu zarachowaniu i innych druków
  5. inwestycji i remontów
  6. zaopatrzenie i rozdział niezbędnych środków do działalności pomiędzy komórkami i jednostkami organizacyjnymi
 11. Opracowywanie projektów umów z wykonawcami i dostawcami.
 12. Utrzymanie porządku i czystości na terenie Wojewódzkiego Inspektoratu.
 13. Obsługa narad, konferencji i szkoleń organizowanych przez Wojewódzki Inspektorat.
 14. Sporządzanie sprawozdań z zakresu prowadzonych spraw.
 15. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wojewódzkiego Inspektora.

 

2. Zadania realizowane przez Informatyka:

 1. Zapewnienie stałego połączenia Wojewódzkiego Inspektoratu oraz jednostek organizacyjnych z siecią internetową.
 2. Nadzór nad prawidłowym działaniem sieci LAN w Wojewódzkim Inspektoracie oraz jednostek organizacyjnych.
 3. Instalowanie i konfigurowanie sprzętu informatycznego oraz oprogramowania.
 4. Zapewnienie funkcjonowania usługi poczty elektronicznej w Wojewódzkim Inspektoracie oraz jednostek organizacyjnych.
 5. Diagnozowanie i usuwanie usterek w działaniu sprzętu komputerowego oraz oprogramowania.
 6. Tworzenie, rozbudowa i aktualizacja stron internetowych Wojewódzkiego Inspektoratu.
 7. Redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu.
 8. Wykonywanie kopii zapasowych danych i oprogramowania.
 9. Zapewnienie ochrony systemów informatycznych przed dostępem niepowołanych osób.
 10. Wsparcie techniczne dla pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu oraz jednostek organizacyjnych.
 11. Prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego.
 12. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wojewódzkiego Inspektora.
Zgłoś błąd