Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Rejestry i ewidencje

 

Na mocy ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin ( Dz. U z 2017r. , poz. 50 z późń. zm, ) Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp. prowadzi i udostępnia rejestr:

  1. przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin,
  2. podmiotów niebędących przedsiębiorcami prowadzących szkolenia w zakresie środków ochrony roślin,
  3. przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków,
  4. przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin.

 

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy o nasiennictwie z dnia 9 listopada 2012r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 633) każdy ma prawo dostępu do danych zawartych w ewidencji:

  1. przedsiębiorców prowadzących obrót materiałem siewnym,
  2. dostawców materiału szkółkarskiego, materiału rozmnożeniowego lub nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych oraz sadzonek winorośli,
  3. rolników prowadzących obrót materiałem siewnym,

- po złożeniu wniosku do właściwego Wojewódzkiego Inspektora.

Pliki do pobrania

Rejestr przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin lub konfekcjonowania tych środków.
Rejestr podmiotów niebędących przedsiębiorcami prowadzących szkolenia w zakresie środków ochrony roślin.
Rejestr przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin.
Rejestr przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin.
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: WIORiN Gorzów Wlkp.
Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Marcin Cyganiak
Osoba publikująca informację: Przemysław Drzymała
Data wytworzenia informacji: 29.03.2018 10:00
Data publikacji informacji: 27.08.2014 14:12
Data aktualizacji informacji: 27.02.2024 14:28
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd