Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

Informacja o zużytych składnikach majątku ruchomego

INFORMACJA O ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO

OGŁOSZENIE O NIEODPŁATNYM PRZEKAZANIU/DAROWIŹNIE

ZBĘDNEGO SKŁADNIKA MAJĄTKU RUCHOMEGO

WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

 

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp. działając zgodnie z  Rozporządzeniem Rady Ministrów z 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. 2022 poz. 998 z późn. zm.) informuje, iż dysponuje i może przekazać do zagospodarowania w drodze nieodpłatnego przekazania lub darowizny zbędne składniki majątku ruchomego w  celu realizacji zadań publicznych.

 

Zgodnie z § 38 rozporządzenia nieodpłatne przekazanie składników rzeczowych majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek jednostek sektora finansów publicznych lub państwowej osoby prawnej, która nie jest jednostką sektora finansów publicznych.

 

Zgodnie z § 39 rozporządzenia darowizna składników rzeczowych majątku ruchomego może być dokonana na pisemny wniosek na rzecz:

1) jednostek sektora finansów publicznych lub państwowych osób prawnych, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych;

2) jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, niebędących jednostkami sektora finansów publicznych, oraz fundacji lub organizacji pożytku publicznego, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, z przeznaczeniem na realizację ich celów statutowych.

 

Zbędny składnik majątku ruchomego będzie udostępniony do obejrzenia, po wcześniejszym ustaleniu terminu w WIORIN w Gorzowie Wlkp. Oddział w Gorzowie Wlkp. z siedzibą w  Deszcznie, ul. Lubuska 64, 66-446 Deszczno.

Tel. kontaktowy: 662239103

 

Pliki do pobrania

Informacja o środkach

Informacja o zużytych składnikach majątku ruchomego

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. 2022 poz. 998 z późn. zm.) 

§ 6. 1. Organ, o którym mowa w § 1, albo kierownik jednostki decyduje o zakwalifikowaniu składnika rzeczowego majątku ruchomego do kategorii majątku zbędnego lub zużytego oraz o sposobie jego zagospodarowania.

 

2. Organ, o którym mowa w § 1, albo kierownik jednostki zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej, na właściwej stronie podmiotowej, informację o każdym zbędnym lub zużytym składniku rzeczowym majątku ruchomego, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w § 8.

 

Pliki do pobrania

Spis środków do likwidacji

Informacja o zużytych składnikach majątku ruchomego

OGŁOSZENIE O NIEODPŁATNYM PRZEKAZANIU/DAROWIŹNIE

ZBĘDNEGO SKŁADNIKA MAJĄTKU RUCHOMEGO

WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

 

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp. działając zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2004 ze zm.) informuje, iż dysponuje i może przekazać do zagospodarowania w drodze nieodpłatnego przekazania lub darowizny zbędne składniki majątku ruchomego w celu realizacji zadań publicznych.

 

Zgodnie z § 38 rozporządzenia, nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek innych jednostek sektora finansów publicznych lub państwowej osobie prawnej, która nie jest jednostką sektora finansów publicznych.

 

Zgodnie z § 39 może być dokonana darowizna na rzecz:
1)  jednostek sektora finansów publicznych lub państwowych osób prawnych, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych;

2) jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, niebędących jednostkami sektora finansów publicznych, oraz fundacji lub organizacji pożytku publicznego, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, z przeznaczeniem na realizację ich celów statutowych.

 

Zbędny składnik majątku ruchomego będzie udostępniony do obejrzenia, po wcześniejszym ustaleniu terminu w WIORIN w Gorzowie Wlkp., Oddział w Międzyrzeczu ul. Krótka 2, 66-300 Międzyrzecz.

Tel. Kontaktowy:  662239103

Pliki do pobrania

Informacja

Ogłoszenie o wyniku II przetargu na sprzedaż samochodu służbowego marki Chevrolet Epica – 2008 rok produkcji.

Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż samochodu osobowego

marki Chevrolet Epica, rok produkcji 2008 o numerze rejestracyjnym FG 57886.

Pliki do pobrania

Ogłoszenie

Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż samochodu służbowego marki Chevrolet Epica – 2008 rok produkcji.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO

Pliki do pobrania

Ogłoszenie
Oświadczenie
Wzór umowy

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu służbowego marki Chevrolet Epica – 2008 rok produkcji.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO

Pliki do pobrania

Ogłoszenie
Oświadczenie
Wzór umowy

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu służbowego marki Renault Kangoo – 2001 rok produkcji.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO

Pliki do pobrania

Ogłoszenie
Oświadczenie
Umowa

Informacja o zużytych składnikach majątku ruchomego

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2019r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. poz.204) informuje, że Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp. dysponuje do zagospodarowania, w drodze nieodpłatnego przekazania na czas nieoznaczony, innej jednostce administracji publicznej lub jednostce samorządu terytorialnego następujące składniki rzeczowe majątku.

Pliki do pobrania

Informacja

Informacja o zużytych składnikach majątku ruchomego

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2019r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. poz.204) informuje, że Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp. dysponuje do zagospodarowania, w drodze nieodpłatnego przekazania na czas nieoznaczony, innej jednostce administracji publicznej lub jednostce samorządu terytorialnego następujące składniki rzeczowe majątku.

Pliki do pobrania

Informacja

INFORMACJA O ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2019r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. poz.204) informuje, że Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp. dysponuje do zagospodarowania, w drodze nieodpłatnego przekazania na czas nieoznaczony, innej jednostce administracji publicznej lub jednostce samorządu terytorialnego następujące składniki rzeczowe majątku.

Pliki do pobrania

Informacja

Ogłoszenie o możliwości najmu pomieszczeń magazynowych

Pliki do pobrania

Ogłoszenie

Informacja o zużytych składnikach majątku ruchomego

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2019r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. poz.204) informuje, że Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp. dysponuje do zagospodarowania, w drodze nieodpłatnego przekazania na czas nieoznaczony, innej jednostce administracji publicznej lub jednostce samorządu terytorialnego następujące składniki rzeczowe majątku.

Pliki do pobrania

Informacja

Informacja o zużytych składnikach majątku ruchomego

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2019r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. poz.204) informuje, że Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp. dysponuje do zagospodarowania, w drodze nieodpłatnego przekazania na czas nieoznaczony, innej jednostce administracji publicznej lub jednostce samorządu terytorialnego następujące składniki rzeczowe majątku.

Pliki do pobrania

Informacja

Informacja o zużytych składnikach majątku ruchomego

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2019r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. poz.204) informuje, że Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp. dysponuje do zagospodarowania, w drodze nieodpłatnego przekazania na czas nieoznaczony, innej jednostce administracji publicznej lub jednostce samorządu terytorialnego następujące składniki rzeczowe majątku.

Pliki do pobrania

Informacja

Informacja o zużytych składnikach majątku ruchomego

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2019r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. poz.204) informuje, że Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp. dysponuje do zagospodarowania, w drodze nieodpłatnego przekazania na czas nieoznaczony, innej jednostce administracji publicznej lub jednostce samorządu terytorialnego następujące składniki rzeczowe majątku.

Pliki do pobrania

Informacja

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp. w programie praktyk w administracji rządowej w 2016 roku

Uczestniczymy w rządowym programie praktyk studenckich. Oferty o wolnych miejscach publikujemy na stronie oferty.praca.gov.pl. Zapraszamy uczelnie i studentów do zapoznania się z naszą ofertą. Każde ogłoszenie zawiera dane kontaktowe dla zainteresowanych. Szczegółowe informacje o programie praktyk w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp. można uzyskać pod numerem telefonu 95-723-90-08 oraz adresem elektronicznym Materiały informacyjne oraz dokumenty wzorcowe przydatne przy organizacji praktyki studenckiej w administracji rządowej w 2016 r. są dostępne na stronie bip kprm.

Zasady odbywania przez bezrobotnych staży w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.

O staż w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wielkopolskim mogą ubiegać się osoby, które są zarejestrowane jako osoby bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz spełniają warunki określone w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Przyjęcie na staż odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy a Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp. Warunkiem skierowania osoby bezrobotnej na staż jest posiadanie środków finansowych przez Powiatowy Urząd Pracy. Osoba skierowana do odbycia stażu świadczy pracę w pełnym wymiarze godzin, zgodnie z określonym w umowie programem stażu, który uwzględnia predyspozycje, poziom wykształcenia oraz dotychczasowe kwalifikacje zawodowe bezrobotnego skierowanego do odbycia stażu. Po zakończeniu realizacji programu pracodawca wydaje opinię zawierającą informacje o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego i umiejętnościach praktycznych przez niego pozyskanych.

 

Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Krzysztof Nieznański
Data publikacji informacji: 16.01.2015 13:57
Data aktualizacji informacji: 05.02.2015 12:27
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd