Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

Dostęp do informacji publicznej

 

Informacje, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie, Inspektorat udostępnia na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 oraz z 2016 r. poz. 34) z zachowaniem zasad przestrzegania tajemnicy służbowej i uwzględnieniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 195).

Ponowne wykorzystywanie

Zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji w celu ponownego wykorzystywania określa ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 352).

Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Dariusz Cyppel
Data publikacji informacji: 08.08.2014 09:56
Data aktualizacji informacji: 23.01.2019 09:13
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd