Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

Rejestry i ewidencje

Na mocy ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U z 2013 r, poz. 455) Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi prowadzi i udostępnia rejestr:

  1. przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin,
  2. podmiotów niebędących przedsiębiorcami prowadzących szkolenia w zakresie środków ochrony roślin,
  3. przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków,
  4. podmiotów niebędących przedsiębiorcami prowadzących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin,
  5. przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin.

Pliki do pobrania

Rejestr podmiotów niebędących przedsiębiorcami wykonujących działalność w zakresie badań technicznych sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin
Rejestr podmiotów niebędących przedsiębiorcami prowadzących szkolenia w zakresie ochrony roślin
Rejestr przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony (aktualizacja 2024-05-08)
Rejestr przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin (aktualizacja 2024-06-06)
Rejestr przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków (aktualizacja 2024-07-02)
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Dariusz Cyppel
Data publikacji informacji: 30.04.2014 08:10
Data aktualizacji informacji: 30.04.2014 08:12
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd