20 Grudnia 2022

Posiedzenie Rady Powiatowej Izby Rolnej Województwa Łódzkiego Powiatu Poddębickiego Drukuj

   

Treść komunikatu w postaci dźwiękowej:

  

W dniu 14 grudnia 2022 roku w siedzibie budynku Integracji i Spotkań Osób Niepełnosprawnych położonego w sąsiedztwie  Term Poddębice - Centrum Wodolecznictwa i Rekreacji  w Poddębicach odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Izby Rolnej Województwa Łódzkiego Powiatu Poddębickiego wraz ze szkoleniem Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych ,,Obowiązkowe i nieobowiązkowe ubezpieczenia w rolnictwie”. Posiedzenie otworzyła i prowadziła przewodnicząca Rady Powiatowej Izby Rolnej Województwa Łódzkiego Powiatu Łaskiego Pani Ewa Bednarek. W posiedzeniu wzięli udział zaproszeni goście: Pani Dorota Więckowa radna sejmiku województwa łódzkiego, Pani Ilona Orłowska kierownik Oddziału ARIMR z/s w Bałdrzychowie, Pani Anna Urbaniak kierownik Rejonowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Poddębicach, Pani Anna Ponińska inspektor weterynaryjny ds. zdrowia zwierząt, Pan Krzysztof Kulesza prezes Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Poddębicach oraz  Pan Piotr Szostak kierownik Oddziału w Poddębicach Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi oraz delegaci powiatowi.

Pan Piotr Szostak przedstawił aktualną sytuacje w zakresie badań technicznych sprzętu do stosowania środków ochrony roślin na terenie powiatu poddębickiego oraz bieżące informacje w zakresie zdrowia roślin w szczególności zmiany przepisów dotyczących przemieszczania bulw ziemniaka innych niż sadzeniaka  z Polski do innych państw Unii Europejskiej.


lista aktualności