27 Grudnia 2022

Drugi przetarg na sprzedaż samochodu - informacja z otwarcia ofert Drukuj

   

Treść komunikatu w postaci dźwiękowej:

  

Łódź, dn. 27.12.2022 r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

DLA  PRZETARGU PUBLICZNEGO OGŁOSZONEGO W SPRAWIE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJATKU RUCHOMEGO WIORIN W POSTACI:

POJAZDU SŁUŻBOWEGO FIAT PANDA EL 4374S

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi informuje, że w przetargu publicznym w sprawie sprzedaży : pojazdu służbowego Fiat Panda EL 4374S do siedziby inspektoratu w  wymaganym terminie tj. do dnia 23.12.2022  do godz. 13.00 wpłynęła  1 oferta.

1. Wysokość ceny wywoławczej Fiat Panda EL 4374S – 2450,00

2. Zestawienie ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu publicznym:

Nr oferty zgodnie z kolejnością  wpływu:

Czy wpłacono wadium w wymaganej wysokości

TAK/NIE

  1. 2550,00 pln 

Tak

 

 

 

 

 

3. Najwyższa cena zaoferowana za przedmiot sprzedaży: 2550,00 

4. Termin podpisania umowy z nabywcą : 29.12.2022 r.

5. Wysokość ceny nabycia 2550,00

6. Oznaczenie kwoty uiszczonej na poczet ceny (wysokość wpłaconego wadium): 245,00.

7. W postępowaniu  nie odrzucono żadnej oferty.


lista aktualności