05 Grudnia 2022

DRONY Z TERMOWIZJĄ W SŁUŻBIE WIORiN W ŁODZI Drukuj

   

Treść komunikatu w postaci dźwiękowej:

  

Bezzałogowe statki powietrzne znajdują kolejne zastosowanie w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi. Użycie drona z kamerą termowizyjną pozwoliło na przeprowadzenie  oceny energetycznej siedziby WIORiN w Łodzi. Wykonane przy pomocy BSP zdjęcia mogą stanowić element analizy ekonomiczno-energetycznej dla możliwych przedsięwzięć mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynku. Pracownicy Działu Nadzoru Nasiennego planują przeprowadzenie oceny termowizyjnej wszystkich budynków będących pod zarządem Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi.

 

Po lewej zdjęcie budynku, po prawej jego zdjęcie termowizyjne

 

Po lewej zdjęcie budynku, po prawej jego zdjęcie termowizyjne