Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Rejestry Działu Ochrony Roślin i Nawozów

Rejestr przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin (kliknij aby pobrać)


 

Rejestr przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków - woj. lubelskie (kliknij aby pobrać)

 


Rejestr podmiotów niebędących przedsiębiorcami , prowadzących szkolenia w zakresie środków ochrony roślin (kliknij aby pobrać)


Rejestr środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (kliknij aby przejść)


Rejestr przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin (kliknij aby pobrać)

 

Rejestr podmiotów niebędących przedsiębiorcami , prowadzących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin (kliknij aby pobrać)


Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy o nasiennictwie z dnia 9 listopada 2012 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 1512) każdy ma prawo dostępu do danych zawartych w ewidencji:
przedsiębiorców prowadzących obrót materiałem siewnym, dostawców materiału szkółkarskiego, materiału rozmnożeniowego lub nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych oraz sadzonek winorośli, rolników prowadzących obrót materiałem siewnym, - po złożeniu wniosku do właściwego Wojewódzkiego Inspektora.


 

Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Adrian Warchoł
Data publikacji informacji: 11.09.2014 21:15
Data aktualizacji informacji: 12.02.2024 14:33
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd