25 Stycznia 2023

25 stycznia 2023 roku – „Gospodarka leśna – Działania PIORiN” tematem wykładu Wojewódzkiego Inspektora dla studentów UP w Lublin Drukuj

 W dniu 25 stycznia 2023 roku Pani Teresa Wyłupek, Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie  przeprowadziła wykład dla studentów II roku, II st. kierunku Agroleśnictwo, Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie pt. „Gospodarka leśna – działania PIORiN”.

W pierwszej kolejności Pani Inspektor przybliżyła słuchaczom podstawowe zadania i cele Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, najważniejsze akty prawne w działalności jednostki oraz strukturę organizacyjną Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie. Następnie omówiła działania Inspekcji mające na celu przeciwdziałanie zagrożeniom fitosanitarnym oraz wybrane gatunki agrofagów podlegające obowiązkowi zwalczania. Ponadto przybliżyła uczestnikom wykładu zasady wystawiania świadectw fitosanitarnych, definicję drewnianego materiału opakowaniowego oraz  wytyczne dotyczące oznakowania DMO określone w Standardzie ISPM nr 15.


lista aktualności