25 Stycznia 2023

19 stycznia 2023 roku – Zajęcia terenowe dla studentów Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Drukuj

W dniu 19 stycznia 2023roku inspektorzy z Oddziału w Białej Podlaskiej WIORiN w Lublinie gościli studentów Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, kierunek Rolnictwo wraz z opiekunem, Panią dr Katarzyną Łacką w ramach przedmiotu integrowana ochrona roślin. W pierwszej kolejności Pan Arkadiusz Cyran, kierownik Oddziału w Białej Podlaskiej przedstawił strukturę organizacyjną WIORiN w Lublinie. Następnie prowadzący omówił zadania z zakresu nadzoru fitosanitarnego, ochrony roślin i nawozów oraz nasiennictwa realizowane przez inspektorów. Szczególnym zainteresowaniem studentów cieszyła się prelekcja związana z integrowaną produkcją roślin. Wykład zakończył się ożywioną dyskusją na temat aktualnych przepisów prawa z zakresu działalności Inspekcji.


lista aktualności