Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Udostępnianie informacji

Informacje, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie, Inspektorat udostępnia na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198) z zachowaniem zasad przestrzegania tajemnicy służbowej i uwzględnieniem ustawy o ochronie danych osobowych.
Stosowanie poniższego formularza nie jest obligatoryjne.

Pliki do pobrania

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Łukasz Czajka
Data publikacji informacji: 25.08.2014 13:09
Data aktualizacji informacji: 25.08.2014 13:14
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd