Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

kierownictwo - wiorin bydgoszcz

Edyta Smolarz

p.o. Wojewódzkiego Inspektora                  

tel. 52 360 96 41,
wi-bydgoszcz@piorin.gov.pl

Dariusz Pliszka

Z-ca Wojewódzkiego Inspektora                  

tel. 52 360 96 41,
wi-bydgoszcz@piorin.gov.pl 

Zgłoś błąd