Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

kierownictwo - wiorin bydgoszcz

Aleksandra Wanta

Wojewódzki Inspektor                  

tel. 52 360 96 41,
wi-bydgoszcz@piorin.gov.pl

Dariusz Pliszka

Z-ca Wojewódzkiego Inspektora                  

tel. 52 360 96 41,
wi-bydgoszcz@piorin.gov.pl

Edyta Smolarz

Z-ca Wojewódzkiego Inspektora                  

tel. 52 360 96 41,
wi-bydgoszcz@piorin.gov.pl 

Zgłoś błąd