Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

kierownictwo - wiorin bydgoszcz

Edyta Smolarz

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor                 

tel. 52 360 96 41,
wi-bydgoszcz@piorin.gov.pl

Dariusz Pliszka

Z-ca Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora                  

tel. 52 360 96 41,
wi-bydgoszcz@piorin.gov.pl 

Zgłoś błąd