Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Rejestry i ewidencje - WIORiN Bydgoszcz

Na mocy ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2020 r. poz. 2097 t.j.) Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy prowadzi i udostępnia rejestr:

  1. przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin,
  2. podmiotów niebędących przedsiębiorcami prowadzących szkolenia w zakresie środków ochrony roślin,
  3. przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków,
  4. podmiotów niebędących przedsiębiorcami prowadzących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin,
  5. przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin.

 

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy o nasiennictwie z dnia 9 listopada 2012 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 1512) każdy ma prawo dostępu do danych zawartych w ewidencji:

  1. przedsiębiorców prowadzących obrót materiałem siewnym,
  2. dostawców materiału szkółkarskiego, materiału rozmnożeniowego lub nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych oraz sadzonek winorośli,
  3. rolników prowadzących obrót materiałem siewnym,
  4. po złożeniu wniosku do właściwego Wojewódzkiego Inspektora.

 

 

Pliki do pobrania

Rejestr przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków - ustawa
Rejestr przedsiębiorców prowadzących szkolenia w zakresie środków ochrony roślin
Rejestr przedsiębiorców prowadzących badania sprzętu do stosowania środków ochrony roślin
Rejestr podmiotów niebędących przedsiębiorcami prowadzących szkolenia w zakresie środków ochrony roślin
Rejestr przedsiębiorców z podziałem na oddziały WIORiN w Bydgoszczy
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Łukasz Czajka
Data publikacji informacji: 22.08.2014 10:22
Data aktualizacji informacji: 18.06.2024 11:24
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd