Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

ZAPYTANIE OFERTOWE - remont

Zamawiający : Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy,  ul. Cieplicka 7 zaprasza do udziału w postępowaniu na: "Remont pomieszczeń w budynku WIORiN przy ul. Cieplickiej 7 wg specyfikacji podanej poniżej”.

 

Opis przedmiotu zamówienia: Remont obejmuje kompleksową usługę wykonania prac wraz z materiałami i będzie wykonany w III etapach:

 

I ETAP 

 1. Korytarz

- Powierzchnia podłogi : 3m2

- Powierzchnia ścian i sufitu : 21m2

 

Zakres prac remontowych:

* Prace zabezpieczające i przygotowawcze:

- zabezpieczenie okien i drzwi,

* Prace elektryczne:

- przesunięcie/likwidacja gniazdek elektrycznych (4szt),

* Podłoga:

- skucie płytek (3m2),

- wynoszenie gruzu,

- gruntowanie x2 (3m2),

- wyrównanie podłoża (3m2),

- ułożenie płytek 60x60 (3m2),

- ułożenie cokołów (7mb),

* Ściany i sufit:

- skucie płytek (10m2),

- wynoszenie gruzu,

- wyrównanie podłoża (10m2),

- gruntowanie (21m2),

- szpachlowanie ubytków i pęknięć, obróbka narożników (10mb),

- gruntowanie farbą podkładową (21m2),

- malowanie ścian na kolor biały (21m2),

 

 1. Pokój nr 10

- Powierzchnia podłogi : 13,5m2

- Powierzchnia ścian i sufitu : 50,5m2

 

Zakres prac remontowych:

* Prace zabezpieczające i przygotowawcze:

- demontaż wykładziny podłogowej,

- zabezpieczenie okien, drzwi, grzejników,

* Prace elektryczne:

- przesunięcie/likwidacja gniazdek elektrycznych (4szt),

* Podłoga:

- skucie płytek (13,5m2),

- wynoszenie gruzu,

- gruntowanie x2 (13,5m2),

- wyrównanie podłoża (13,5m2),

- ułożenie płytek 60x60 (13,5m2),

- ułożenie cokołów (15mb),

* Ściany i sufit:

- gruntowanie (50,5m2),

- szpachlowanie ubytków i pęknięć, obróbka narożników (16mb),

- gruntowanie farbą podkładową (50,5m2),

- malowanie ścian na kolor biały (50,5m2),

* Malowanie parapetu na kolor biały.

 

 1. Pokój nr 11

- Powierzchnia podłogi : 12m2

- Powierzchnia ścian i sufitu : 48m2

 

Zakres prac remontowych:

* Prace zabezpieczające i przygotowawcze:

- demontaż wykładziny podłogowej,

- zabezpieczenie okien, drzwi, grzejników,

* Prace elektryczne:

- przesunięcie/likwidacja gniazdek elektrycznych (4szt),

* Podłoga:

- skucie płytek (12m2),

- wynoszenie gruzu,

- gruntowanie x2 (12m2),

- wyrównanie podłoża (12m2),

- ułożenie płytek 60x60 (12m2),

- ułożenie cokołów (14mb),

* Ściany i sufit:

- gruntowanie (48m2),

- szpachlowanie ubytków i pęknięć, obróbka narożników (15mb),

- gruntowanie farbą podkładową (48m2),

- malowanie ścian na kolor biały (48m2),

* Malowanie parapetu na kolor biały.

 

 1. Pokój nr 12

- Powierzchnia podłogi : 16m2

- Powierzchnia ścian i sufitu : 56m2

 

Zakres prac remontowych:

* Prace zabezpieczające i przygotowawcze:

- demontaż wykładziny podłogowej,

- zabezpieczenie okien, drzwi, grzejników,

* Prace elektryczne:

- przesunięcie/likwidacja gniazdek elektrycznych (4szt),

* Podłoga:

- skucie płytek (16m2),

- wynoszenie gruzu,

- gruntowanie x2 (16m2),

- wyrównanie podłoża (16m2),

- ułożenie płytek 60x60 (16m2),

- ułożenie cokołów (16mb),

* Ściany i sufit:

- gruntowanie (56m2),

- szpachlowanie ubytków i pęknięć, obróbka narożników (21mb),

- gruntowanie farbą podkładową (56m2),

- malowanie ścian na kolor biały (56m2),

* Malowanie parapetu na kolor biały.

 

 1. Archiwum

- Powierzchnia ścian i sufitu : 11,5m2

 

Zakres prac remontowych:

* Prace zabezpieczające i przygotowawcze:

- zabezpieczenie ścian i podłogi z okładziną z płytek ceramicznych ,

* Wymiana drzwi:

- usunięcie starych drzwi,

- montaż nowych drzwi,

- obróbka drzwi,

* Ściany i sufit:

- gruntowanie (11,5m2),

- likwidacja zacieków,

- szpachlowanie ubytków i pęknięć,

- gruntowanie farbą podkładową (11,5m2),

- malowanie ścian na kolor biały (11,5m2),

 

 1. Łazienka

- Powierzchnia podłogi : 3,5m2

- Powierzchnia ścian i sufitu : 12,5m2 (płytki) + 11,5m2 (tynk)

 

Zakres prac remontowych:

* Prace zabezpieczające i przygotowawcze:

- demontaż armatury, toalety, umywalki, grzejnika,

- zabezpieczenie drzwi,

* Wymiana drzwi:

- usunięcie starych drzwi,

- montaż nowych drzwi,

- obróbka drzwi,

* Prace elektryczne:

-  przesunięcie/likwidacja gniazdek elektrycznych i pkt. oświetlenia (8szt),

* Prace hydrauliczne:

- montaż stelaża WC,

- przesunięcie i montaż grzejnika,

- montaż podgrzewacza do wody,

- montaż umywalki z baterią,

- przeróbki hydrauliczne,

* Podłoga:

- skucie płytek (3,5m2),

- wynoszenie gruzu,

- gruntowanie x2 (3,5m2),

- wyrównanie podłoża (3,5m2),

- ułożenie płytek 60x60 (3,5m2),

* Ściany i sufit:

- rozbiórka ściany (2,5m2)

- rozbiórka zabudowy z karton gipsu (4m2)

- skucie płytek (12,5m2),

- wynoszenie gruzu,

- zabudowa WC (3m2),

- sufit podwieszany (3,5m2)

- gruntowanie x2 (12,5m2),

- wyrównanie podłoża (12,5m2),

- ułożenie płytek (12,5m2),

- szpachlowanie ubytków i pęknięć, obróbka narożników,

- gruntowanie (11,5m2),

- gładzie gipsowe (11,5m2),

- gruntowanie farbą podkładową (11,5m2)

- malowanie ścian na kolor biały (11,5m2),

Termin wykonania zamówienia: do 31 sierpnia 2022 r.

 

II ETAP 

 1. Łazienka

- Powierzchnia podłogi : 4,5m2

- Powierzchnia ścian i sufitu : 13,5m2 (płytki) + 13,5m2 (tynk)

 

Zakres prac remontowych:

* Prace zabezpieczające i przygotowawcze:

- demontaż armatury, toalety, umywalki, grzejnika,

- zabezpieczenie drzwi,

* Prace elektryczne:

-  przesunięcie/likwidacja gniazdek elektrycznych i pkt. oświetlenia (8szt),

* Prace hydrauliczne:

- montaż stelaża WC,

- przesunięcie i montaż grzejnika,

- montaż podgrzewacza do wody,

- montaż umywalki z baterią,

- przeróbki hydrauliczne,

* Podłoga:

- skucie płytek (4,5m2),

- wynoszenie gruzu,

- gruntownie x2 (4,5m2),

- wyrównanie podłoża (4,5m2),

- ułożenie płytek 60x60 (4,5m2),

* Ściany i sufit:

- rozbiórka ściany (4m2)

- rozbiórka zabudowy z karton gipsu (4m2)

- skucie płytek (13,5m2),

- wynoszenie gruzu,

- zabudowa WC (4m2),

- gruntowanie x2 (13,5m2),

- wyrównanie podłoża (13,5m2),

- ułożenie płytek (13,5m2),

- szpachlowanie ubytków i pęknięć,

- gruntowanie (13,5m2),

- gładzie gipsowe (13,5m2),

- gruntowanie farbą podkładową(13,5m2)

- malowanie ścian na kolor biały (13,5m2),

 

Termin wykonania zamówienia: do 30 września  2022 r.

 

III ETAP 

 1. Pokój nr 13

- Powierzchnia podłogi : 13m2

- Powierzchnia ścian i sufitu : 50m2

 

Zakres prac remontowych:

* Prace zabezpieczające i przygotowawcze:

- demontaż wykładziny podłogowej,

- zabezpieczenie okien, drzwi, grzejników,

* Prace elektryczne:

- przesunięcie/likwidacja gniazdek elektrycznych (4szt),

* Podłoga:

- skucie płytek (13m2),

- wynoszenie gruzu,

- gruntownie x2 (13m2),

- wyrównanie podłoża (13m2),

- ułożenie płytek 60x60 (13m2),

- ułożenie cokołów (14mb),

* Ściany i sufit:

- gruntowanie (50m2),

- szpachlowanie ubytków i pęknięć, obróbka narożników (10mb),

- gruntowanie farbą podkładową (50m2),

- malowanie ścian na kolor biały (50m2),

* Wymiana parapetu.

 

 1. Pokój nr 14

- Powierzchnia podłogi : 15,5m2

- Powierzchnia ścian i sufitu : 55,5m2

 

Zakres prac remontowych:

* Prace zabezpieczające i przygotowawcze:

- demontaż wykładziny podłogowej,

- zabezpieczenie okien, drzwi, grzejników,

* Prace elektryczne:

- przesunięcie/likwidacja gniazdek elektrycznych (4szt),

* Podłoga:

- skucie płytek (15,5m2),

- wynoszenie gruzu,

- gruntownie x2 (15,5m2),

- wyrównanie podłoża (15m2),

- ułożenie płytek 60x60 (15m2),

- ułożenie cokołów (16mb),

* Ściany i sufit:

- gruntowanie (55,5m2),

- szpachlowanie ubytków i pęknięć, obróbka narożników (10mb),

- gruntowanie farbą podkładową (55,5m2),

- malowanie ścian na kolor biały (55,5m2),

* Wymiana parapetu.

 

 1. Pokój nr 15

- Powierzchnia podłogi : 12,5m2

- Powierzchnia ścian i sufitu : 48,5m2

 

Zakres prac remontowych:

* Prace zabezpieczające i przygotowawcze:

- demontaż wykładziny podłogowej,

- zabezpieczenie okien, drzwi, grzejników,

* Prace elektryczne:

- przesunięcie/likwidacja gniazdek elektrycznych (4szt),

* Podłoga:

- skucie płytek (12,5m2),

- wynoszenie gruzu,

- gruntownie x2 (12,5m2),

- wyrównanie podłoża (12,5m2),

- ułożenie płytek 60x60 (12,5m2),

- ułożenie cokołów (14mb),

* Ściany i sufit:

- gruntowanie (48,5m2),

- szpachlowanie ubytków i pęknięć, obróbka narożników (10mb),

- wykonanie gładzi na suficie (12,5m2)

- gruntowanie farbą podkładową (48,5m2),

- malowanie ścian na kolor biały (48,5m2),

* Malowanie parapetu na kolor biały.

 

 1. Pokój nr 15A

- Powierzchnia podłogi : 10,5m2

- Powierzchnia ścian i sufitu : 44m2

 

Zakres prac remontowych:

* Prace zabezpieczające i przygotowawcze:

- demontaż wykładziny podłogowej,

- zabezpieczenie okien, drzwi, grzejników,

* Prace elektryczne:

- przesunięcie/likwidacja gniazdek elektrycznych (4szt),

* Podłoga:

- skucie płytek (10,5m2),

- wynoszenie gruzu,

- gruntownie x2 (10,5m2),

- wyrównanie podłoża (10,5m2),

- ułożenie płytek 60x60 (10,5m2),

- ułożenie cokołów (13mb),

* Ściany i sufit:

- gruntowanie (44m2),

- szpachlowanie ubytków i pęknięć, obróbka narożników (20mb),

- wykonanie gładzi na suficie (10,5m2)

- gruntowanie (44m2),

- malowanie ścian na kolor biały (44m2),

* Malowanie parapetu na kolor biały.

Termin wykonania zamówienia: do 30 listopada 2022 r.

 

Zamawiający ustala następujące kryteria wyboru oferty najkorzystniejsze:Kryterium „cena”: znaczenie – 100 %.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja (pytania, zawiadomienia, inne) między Zamawiającym i wykonawcą odbywać się będzie drogą elektroniczną  lub pisemnie.

 

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

Kierownik Działu Administracji - Agata Wróblewska tel. 52/3609637, 41 lub 698631535,mail:

 

Sposób przygotowania oferty:

Oferty sporządzone w języku polskim należy przekazywać do Zamawiającego w jednej z poniższych form:

 1. drogą elektroniczną (podpisany skan, podpis elektroniczny) na adres: i
 2. pisemnie (pocztą, kurierem lub osobiście) - w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą postępowania - do siedziby Zamawiającego na adres:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszcz,

ul. Cieplicka 7, 85-377 Bydgoszcz (sekretariat)

Oferta powinna być podpisana przez Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w dokumencie rejestrowym Wykonawcy lub przez osobą upoważnioną do składania oświadczeń jego imieniu.

Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 1 lipca 2022 r. do godz. 10.00

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo:

 1. odrzucenia oferty, która nie spełni określonych przez Zamawiającego wymagań,
 2. wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień w zakresie ceny, która będzie budziła wątpliwości Zamawiającego,
 3. wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień treści oferty zawierającej informacje budzące wątpliwości Zamawiającego,
 4. wezwania do złożenia ofert dodatkowych, w przypadku gdy zostaną złożone dwie lub więcej ofert o takiej samej cenie lub z takim samym bilansem ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert,
 5. udzielenia zamówienia częściowego (etapowego) w zależności od wielkości posiadanych środków na wykonanie przedmiotu zamówienia.
 6. unieważnienia postępowania.

 

W załączeniu do zaproszenia przesyłamy:

 1. formularz ofertowy,
 2. projekt umowy,

Pliki do pobrania

Zapytanie ofertowe - remont
Projekt umowy - remont
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Łukasz Czajka
Data publikacji informacji: 05.11.2014 15:52
Data aktualizacji informacji: 09.04.2015 12:48
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd