Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

Dział Nadzoru Fitosanitarnego


Pliki do pobrania

Wniosek o wydanie paszportu roślin
Wniosek o wydanie paszportu roślin
Wniosek o wydanie świadectwa fitosanitarnego
Wniosek o wydanie świadectwa fitosanitarnego
Wniosek o wydanie świadectwa przedeksportowego
Wniosek o wydanie świadectwa przedeksportowego
Wniosek o wydanie zaświadczenia w celu przemieszczania ziemniaków do innych państw członkowskich UE
Wniosek o wydanie zaświadczenia w celu przemieszczania ziemniaków do innych państw członkowskich UE
Zlecenie na pobranie prób/przeprowadzenie oceny organoleptycznej/przeprowadzenie badań makroskopowych
Zlecenie na pobranie prób/przeprowadzenie oceny organoleptycznej/przeprowadzenie badań makroskopowych
Zlecenie na wykonanie badania w Centralnym Laboratorium Oddział w Bydgoszczy – bulwy ziemniaka
Zlecenie na wykonanie badania w Centralnym Laboratorium Oddział w Bydgoszczy – bulwy ziemniaka
Zlecenie na wykonanie badania w Centralnym Laboratorium Oddział w Bydgoszczy – gleba
Zlecenie na wykonanie badania w Centralnym Laboratorium Oddział w Bydgoszczy – gleba
Wniosek o wpis do rejestru podmiotów profesjonalnych
Wniosek o wpis do rejestru podmiotów profesjonalnych
Załącznik do wniosku o wpis do rejestru podmiotów profesjonalnych
Załącznik do wniosku o wpis do rejestru podmiotów profesjonalnych
Wniosek o wykreślenie z rejestru podmiotów profesjonalnych
Wniosek o wykreślenie z rejestru podmiotów profesjonalnych
Wniosek o udzielenie upoważnienia do wydawania paszportów
Wniosek o udzielenie upoważnienia do wydawania paszportów
Załącznik do wniosku o udzielenie upoważnienia do wydawania paszportów
Załącznik do wniosku o udzielenie upoważnienia do wydawania paszportów
Karta zgłoszenia na egzamin
Karta zgłoszenia na egzamin
Oświadczenie o przeprowadzaniu kontroli zdrowotności przed wydaniem paszportów roślin
Oświadczenie o przeprowadzaniu kontroli zdrowotności przed wydaniem paszportów roślin

Dział Nadzoru Nasiennego


Pliki do pobrania

Wniosek o wydanie paszportów roślin – etykiet urzędowych/plomb urzędowych dla sadzeniaków ziemniaka
Wniosek o wydanie paszportów roślin – etykiet urzędowych dla materiału szkółkarskiego roślin sadowniczych kategorii elitarny i kwalifikowany
Wniosek o dokonanie oceny polowej materiału siewnego
Wniosek o dokonanie oceny drzewek, krzewów, podkładek
Wniosek o dokonanie oceny plantacji matecznych materiału szkółkarskiego
Wniosek o dokonanie oceny plantacji sadzonek truskawek
Wniosek o wpis do rejestru podmiotów profesjonalnych / Zgłoszenie zamiaru prowadzenia obrotu materiałem siewnym
Wniosek o pozwolenie na zastosowanie konwencjonalnego materiału siewnego, nasion lub wegetatywnego materiału nasadzeniowego w rolnictwie ekologicznym wraz klauzulą informacyjną
Informacja o zakupionym materiale siewnym z państw trzecich
OMS - Informacja o wprowadzonym do obrotu materiale siewnym
Wniosek o wykreślenie
Wniosek o wykreślenie
Wniosek o udzielenie akredytacji próbobiorcy
Wniosek o wydanie etykiet/etykiet-paszportów dla materiału siewnego
Wniosek o próbobranie

Dział Ochrony Roślin i Nawozów


Pliki do pobrania

Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków.
Oświadczenie przedsiębiorcy o spełnieniu warunków wykonywania działalności w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków.
Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin
Oświadczenie przedsiębiorcy o spełnieniu warunków wykonywania działalności w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin
Wniosek o wpis do rejestru podmiotów niebędących przedsiębiorcami prowadzących szkolenia w zakresie środków ochrony roślin
Oświadczenie podmiotu o spełnieniu warunków wykonywania działalności w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin
Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin
Oświadczenie przedsiębiorcy o spełnieniu warunków wykonywania działalności w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin
Wniosek o wpis do rejestru podmiotów niebędących przedsiębiorcami prowadzących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu do stosowania środków ochrony roślin
Oświadczenie podmiotu o spełnieniu warunków wykonywania działalności w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu do stosowania środków ochrony roślin
Zgłoś błąd