29 Listopada 2023

Kontrola ostatecznych nabywców materiałów roślinnych zaopatrzonych w paszporty roślin

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa stoi na straży przestrzegania przepisów unijnych w zakresie zdrowia roślin. Jednym z takich zadań jest kontrola towarów roślinnych, które wymagają zaopatrzenia w paszport roślin.
więcej
23 Listopada 2023

Nadzór nad jakością nawozów

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy realizując swoje kompetencje prowadzi nadzór na terenie województwa kujawsko-pomorskiego nad wprowadzaniem do obrotu nawozów, nawozów oznaczonych znakiem ”NAWÓZ WE”
więcej
18 Listopada 2023

Pobranie prób ISTA

Na podstawie przepisów określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 129), pobieranie prób oraz ocenę laboratoryjną materiału siewnego wykonuje się zgodnie z metodyką ISTA
więcej
03 Listopada 2023

Narada robocza z kierownikami oddziałów

Dnia 24 października br. w siedzibie WIORiN w Bydgoszczy odbyła się narada Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa z kierownikami działów i oddziałów.
więcej
24 Października 2023

Innowacje w Inspekcji. Automatyczny sprzęt do prób gleby.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy realizuje projekt pn. „Automatyczny próbobierz glebowy zamontowany na pojeździe mechanicznym wspierający kontrole fitosanitarne”, w ramach Ekosystemu Innowacji w PIORiN
więcej
24 Października 2023

Szkolenie w ramach pobrexitowej rezerwy dostosowawczej

W ramach projektu pn. „Zapewnienie przez WIORiN w Bydgoszczy obsługi fitosanitarnej eksportu roślin i towarów pochodzenia roślinnego do Wielkiej Brytanii w związku z brexit”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków pobrexitowej rezerwy
więcej
1  2  3  4  5  6  7  8  9    17