Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

Monitoring materiału siewnego

W latach 2005 - 2018 Inspekcja prowadziła badania monitoringowe konwencjonalnego materiału siewnego rzepaku, kukurydzy, soi oraz gorczycy (rok 2010) w kierunku występowania domieszek nasion genetycznie zmodyfikowanych. Próbki materiału siewnego znajdującego się w obrocie na terytorium Polski, wytworzonego w kraju, innych państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w państwach trzecich, były pobierane przez inspektorów PIORiN zgodnie z metodyką Międzynarodowego Związku Oceny Nasion (ISTA). Badania prowadzono w Laboratorium Badania GMO Centralnego Laboratorium GIORiN w Toruniu. Do badań stosowano metody PCR (analizy jakościowe) i Real-Time PCR (analizy ilościowe).

 

Pliki do pobrania

Zestawienie wyników badań monitoringowych konwencjonalnego materiału siewnego pod kątem obecności modyfikacji genetycznych przeprowadzonych w latach 2005-2018
Zgłoś błąd