Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usługi informatycznej w Centralnym Laboratorium

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi informatycznej w Centralnym Laboratorium w Toruniu, przy ul. Żwirki i Wigury 73.
Termin składania ofert: do dnia 22.02.2024, do godz. 10:00.

Rodzaj dokumentu: Informacja o dodaniu

Data:
opublikował:
2024-02-14
Dominika Bogucka 

Powrót