Zaproszenie do udziału w rozpoznaniu cenowym w sprawie serwisu wewnątrzzakładowej telefonii stacjonarnej

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa zaprasza do udziału w rozpoznaniu cenowym w sprawie wykonania usług serwisu wewnątrzzakładowej telefonii stacjonarnej, w Centralnym Laboratorium przy ul. Żwirki i Wigury 73 w Toruniu.
Termin składania ofert: do dnia 20.12.2023, do godz. 10:00.

Rodzaj dokumentu: Informacja o dodaniu

Data:
opublikował:
2023-12-12
Dominika Bogucka 

Powrót