Zaproszenie do udziału w rozpoznaniu cenowym w sprawie wykonania demontażu oraz odstawy klimatyzatorów

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa zaprasza do udziału w rozpoznaniu cenowym w sprawie wykonania demontażu z utylizacją oraz dostawy z montażem klimatyzatorów w: Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Łodzi, Rzeszowie i Wrocławiu.
Termin składania ofert: do dnia 06.12.2023, do godz. 9:00.

Rodzaj dokumentu: Informacja o dodaniu

Data:
opublikował:
2023-11-29
Dominika Bogucka 

Powrót