Zakup oprogramowania oraz licencji Microsoft dla serwerów i stacji klienckich

Zakup oprogramowania oraz licencji Microsoft dla serwerów i stacji klienckich

Zamawiającym jest Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, al. Jana Pawła II 11, 00-828 Warszawa w imieniu i na rzecz którego/których działa: Centrum Obsługi Administracji Rządowej ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa.

Rodzaj dokumentu: Informacja o dodaniu

Data:
opublikował:
2021-01-05
Marcin Gajewski 
Data:
opublikował:
2021-01-05
Marcin Gajewski 
Data:
opublikował:
2021-01-05
Marcin Gajewski 
Data:
opublikował:
2021-01-05
Marcin Gajewski 

Powrót