Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego).

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych i specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego oraz akcesoriów laboratoryjnych na potrzeby Centralnego Laboratorium.


Powrót